Nordycki duch Skandynawii

Kolejny przystanek w naszej podróży śladem najwspanialszych budowli świata to Skandynawia. Każde z tamtejszych państw ma swój specyficzny dorobek kulturowy, w dużej mierze podporządkowany legendom, pogańskim wierzeniom oraz tradycjom sięgających czasów starożytnych. Z pewnością większość z nas zna pojęcie kultury nordyckiej, która stanowi autonomiczny i poniekąd niezależny od wpływów Południa twór w ramach rodziny kultur europejskich.

Do chłodnych ziem północnych nie docierała grecka filozofia ani tamtejsze wierzenia. Także rzymska filozofia państwa i prawa nie miała szansy tam zakiełkować. Powstały zupełnie inne rozwiązania, które stanowią o wyjątkowości tej części naszego kontynentu.

Ma to swoje odbicie również w architekturze. Wprawdzie nie brakuje w Norwegii czy w Szwecji świątyń protestanckich, to znajdziemy tam również pradawne pozostałości kultów pogańskich bóstw, udekorowane runami i zwierzęcą symboliką. Nieco inaczej pod tym względem wygląda Finlandia, choć tam również nie brakuje odwołań do przedchrześcijańskich tradycji.