Fundacja Beckley – badania świadomości

podatek u źródła

Założona w 1998 roku Fundacja Beckley to brytyjska organizacja charytatywna, zrzeszająca badaczy, którzy pracują nad świadomością i jej modyfikacjami.

Została założona przez dyrektora fundacji – Amandę Feilding.

Fundacja działa interdyscyplinarnie, na dwóch obszarach: nauki oraz polityki.

Naukowcy zajmują się badaniem substancji psychoaktywnych oraz ich wpływem na funkcjonowanie człowieka, jego mózg i świadomość oraz czy substancje te można wykorzystać dla dobra ludzkości.

Fundacja organizuje też seminaria, warsztaty i wykłady, których celem jest podnoszenie świadomości społecznej, dotyczącej narkotyków i substancji psychoaktywnych.

Na stronie fundacji dostępna jest biblioteka, która zawiera ponad 15 tysięcy artykułów naukowych.

Współczesny świat posługuje się często utartymi sloganami dotyczącymi substancji psychoaktywnych.

Członkowie organizacji Beckley, dzięki swoim badaniom, podchodzą do tego problemu w sposób racjonalny i naukowy, dzięki czemu możemy pogłębiać swoją wiedzę dotyczącą substancji psychoaktywnych oraz ich społecznych uwarunkowań.

Katowice firmy consultingowe ryzyko finansowe